Chocmah eenjarige Astrologie Opleiding
Eenjarige beroepsopleiding tot erkend praktiserend astroloog AVN
Esoterische Dimensies in Astrologie

De theorie en praktijk van esoterie
Deze opleiding werpt een nieuw licht op de huidige astrologie en onthult haar verborgen lagen. Hier wordt haar oorspronkelijke vorm getoond en komen de verloren delen - esoterie en het astrale - weer op hun plaats. Uitgebreid wordt ingegaan op deze verborgen energieën die een diep inzicht geven in de mens.

Met behulp van de Meestersleutel (Kabbalistische Levensboom) wordt op een boeiende, nuchtere en heldere manier de totale mens voorgesteld. Deze voorstelling van de mens was ook bekend bij de eerste astrologische bronnen, waar God een astronomische plaats in de nachthemel had en onderdeel was van oude inwijdingsleren. Oude esoterische astrologische leringen zijn de Mithras leer, de Kabbala, de planetentempels in Harran, waar Abraham woonde en de planeetaanbidder wordt genoemd door de Arabieren. De diepste essentie van de planeten wordt nader belicht.

Dit alles wordt behandeld in deze opleiding. Het boek dat gebruikt wordt is: Esoterische dimensies in Astrologie, door Leo Hunting. De opleiding kent naast een theoretische ook een praktische kant met speciale trainingen die gericht zijn op het astrale en het esoterische. Opleidingsduur: 10 dagdelen van 4 uur. Kosten € 400.

Boek: Esoterische Dimensies in Astrologie

De theorie en praktijk van esoterie
Door Leo Hunting
Uitgeverij Akasha, ISBN no. 90-73798- 96-5
Link naar het boek op de website van Bol.com

Dit boek werpt een nieuw licht op de huidige astrologie en onthult haar verborgen lagen. Hier wordt haar oorspronkelijke vorm getoond en komen de verloren delen - esoterie en het astrale - weer op hun plaats. Zoals dit bij oude astrologische bronnen uit het Midden-Oosten ook het geval was. Uitgebreid wordt ingegaan op deze verborgen energieën die een diep inzicht geven in de mens. Deze niet tastbare onderwerpen worden op een boeiende, nuchtere en heldere manier beschreven met behulp van mensbeelden. Alleen met behulp van een voorstelling van de mens - wat is die mens - kan het verborgene en het bijzondere in de mens voorstelbaar gemaakt worden. De hier gebruikte voorstelling is een complete weergave van de mens die aspecten weergeeft die in de huidige westerse astrologie ontbreken. Astrologische kennis is geen vereiste om dit boek te kunnen lezen, wel interesse in ware kennis van het esoterische. Kijk hier voor meer informatie...